Heltai Jenő

(1871–1957)

1910. 1. szám
Megjelenik Heltai Jenő első publikációja a Nyugatban, Előszó egy soha el nem készülő verses könyvhöz c. verse

Tizenegy verset ad 1910 és 1923 között (Dal, Párizs, Asztalfiók), egy novellát (Mese a gazdag költőről és a szegény költőről) 1911-ben, majd Hamdu-na című színművét, egy Arisztophanész-fordítást, s Karinthy Frigyes szerzői estjén mondott bevezetőjét 1926-ban. Több kritikát is ír.