Somlyó Zoltán

(1882–1937)

1910. 9. szám
Megjelenik Somlyó Zoltán első publikációja a Nyugatban, Cselédszobában c. verse

Harminc verset (Artista-hotel, Golyó, Siet e század..., Virrasztó) ad ki 1910—1935-ig. Halála után Füst Milán és Turcsányi Elek foglalkozik költészetével az 1937. februári számban.