Halász Gábor

(1901–1945)

1932. 8. szám
Megjelenik Halász Gábor első publikációja a Nyugatban, Jegyzetek Goethe-sorokhoz c. tanulmánya

Egy Goethe-ről írt tanulmányát, valamint egy -konferencián kifejtett véleményét közli 1932-ben a világirodalom új irányairól, majd irodalomtörténeti, irodalompolitikai jegyzeteket, Babitscsal vitázó tanulmányokat ír (Egy ízlésforma önarcképe), fáradhatatlan kritikus, az esszé mestere (Vázlat Óbudáról, A bihari remete). Kosztolányi összegyűjtött költeményeinek megjelenésekor az ötvenéves költőt méltatja 1935-ben.