Babits Mihály

(1883–1941)

1908. 22. szám
Megjelennek Babits Mihály első versei a Nyugatban, A csendéletekből: Asztalfiók; Cumulus; Himnusz Iríshez; Messze... messze...

Mintegy kétszáz verse jele­nik meg 1908. november 16-tól 1940-ig (Messze... messze..., A Danaidák, Vakok a hídon, Recitatív, Húsvét előtt. Fortissimo, A gazda bekeríti házát, Engesztelő aján­dék, Holt próféta a hegyen, Csak posta voltál, Az elbocsá­tott vad, Jónás könyve), három regénye (A gólyakalifa, Kártyavár, Timár Virgil fia), valamint novellák (Karácsonyi Madonna, Mythologia), tárcák, esszék (Az írástudók árulá­sa), színjátékok (A literátor) is, fordít olaszból (Dante). franciából (Baudelaire, Verlaine), latinból (középkori him­nuszok). Kritikai sorozata 1923—1924-ben, 1933-1935-ben és 1938-1939-ben a Könyvről könyvre. Babits-számot 1924. április 1-jén ad ki a Nyugat, szerzői estjét Karinthy Frigyes vezeti be 1926-ban. Negyedszázados írói jubileu­mát 1929. február 3-án ünneplik a Zeneakadémia nagyter­mében. 1932-ben Illyés Gyula méltatja a Nyugat Irodalmi Szalonjában.