Juhász Gyula

(1883–1937)

1908. 3. sz.
Megjelenik Juhász Gyula első publikációja a Nyugatban, Turris eburnea c. verse

A harmadik számban jelentkezik 1908. február 1-jén Turris eburnea című versével, össze­sen harmincnyolc költeménye (Anna, Magyar táj magyar ecsettel, Egy hangszer voltam, Fák) lát napvilágot 1908–1935 között, néhány kritikát is ír. Halála után az 1937. má­jusi számban Cs. Szabó László közöl róla tanulmányt, Karinthy Frigyes a betegeskedő költő portréját rajzolja meg, Tolnai Gábor a szegedi magányosságot érzékelteti.