Ady Endre

(1877–1919)

1908. 1. szám
Megjelenik Ady Endre első publikációja a Nyugatban, A magyar Pimodan: I. c. esszéje 

Ady Endre az első számtól a folyóirat mun­katársa, több mint négyszáz verse lát napvilágot (Kocsi-út az éjszaká­ban, Elbocsátó, szép üzenet, Hunn, új legenda, Élet helyett órák, Az eltévedt lovas, Intés az őrzőkhöz, Ifjú szívekben élek, Őrizem a szemed, Ember az embertelenségben, Emlé­kezés egy nyár-éjszakára, Krónikás ének 1918-ból, Üdvöz­let a győzőnek), novellák (Mihályi Rozália csókja, Régi ta­vaszi háború) mellett esszéket (A magyar Pimodan), tárcá­kat, kritikákat, „figyelőket" is közöl. 1909. június l-jén jele­nik meg az Ady-szám, melynek tervezetére Osvát Ernő ráír­ta: „Tessék színt vallani". A költő halála után gyászkeretes Ady-emlékszám jelenik meg 1919. febr. 16-márc. 1. kelte­zéssel Ignotus, Schöpflin, Kosztolányi, Krúdy, Móricz, Szép Ernő, Tóth Árpád és mások írásaival, Bartók Béla, Kodály Zoltán kottamellékletével. Csorba Géza Ady-rajzával.