Radnóti Miklós

(1909–1944)

1932. 23. szám
Megjelenik Radnóti Miklós első publikációja a Nyugatban, Estefelé c. verse

Mintegy harminc verset közöl (Férfivers, Hajnal, Ének a halálról, Eső esik, fölszárad) 1932-1941-ig, valamint esszéket (Berzsenyi Dánielről, Különbéke) és számos recenziót is.