Szomory Dezső

(1869–1944)

Novellát ad már az 1908. au­gusztus 1-jei számban (Ivanhoe), majd még mintegy tizenöt elbeszélést, tárcát (Ünnep a Dühöngőn, A pékné, A mennyei küldönc, A változás élménye), két regényt (Harry Russel-Dorsan harctéri levelei, Levelek egy barátnőmhöz) és egy színmű-részletét közöl 1936-ig, miközben néhány kritikát is alkot