Tevékenysége a Nyugat munkatársaként

 

Több mint két évtizedes írói múlttal lett egyik alapítója a folyóiratnak. A század első éveire A Hét és a Magyar Hírlap munkatársaként országszerte ismertté váltak progresszív nézetei. 1906–07-ben a Nyugat egyik elődjeként számon tartott Szerda című folyóiratot szerkesztette.
1908–1929 között a Nyugat főszerkesztője. Az első szám az ő cikkével indult, melynek programadó szójátékként a Kelet népe címet adta. Ady művészetének legelső méltatói közé tartozott. A költőként indult Ignotus a Nyugatban húsznál kevesebb verset, összesen két novellát közölt, de háromszáznál is több kritikája, a művészi liberalizmus elveit hirdető esszéi, a társadalmi egyenlőségért küzdő vitacikkei meghatározó módon járultak hozzá a Nyugat arculatának kialakításához.
1919-ben emigrációba szorult, többnyire Bécsben és Berlinben élt, neve azonban főszerkesztőként továbbra is szerepelt a címlapon. Írói jubileuma alkalmából (1924) a Nyugat egy külön Ignotus-számot állított össze. 1929-ben, Osvát halála után fájdalmasan érintette, hogy nevét levették a folyóiratról. 1930-ban A Nyugat útja című vitairatában fogalmazta meg álláspontját, mely hosszú vitát eredményezett a későbbi szerkesztőkkel, Móriczcal és legfőképp Babitscsal.
A harmincas évek végén Amerikába emigrált, 1948 végén tért haza, már nagybetegen.

 

Kortársak emlékezései

Él a magyar intellektuelek világában egy Vasálarc. Látjuk őt naponként, és félünk tőle. Pedig jó ember ez a neves névtelen. Poéta, gondolkodó, magyar és bölcs. Az eleven megértés és biztatás ő. Csak egy kicsit félelmes. Nem is hívják sehogysem, mert Ignotusnak hívják. S e félelmes emberbe szerelmesek vagyunk.
 
Ady Endre
 
 
A Nyugat vezére Ignotus volt, aki már vagy másfél évtized óta küzdött A Hétben egy új, szabadabb, bátrabb és európaibb irodalmi életért, és szempontokat, mondhatni új poétikát épített ki kritikáiban.
 
Schöpflin Aladár
 
 
A Nyugatot Osvát szuverénül szerkesztette, de ahogy a Nyugat nem volt Nyugat Ady nélkül, aligha lett volna Ignotus nélkül. A Nyugatmegindult: Ignotus volt  a főideológusa, hogy ezzel a divatos kifejezéssel éljek — példájának és tanításának felszabadító hatását nem lehet eléggé hangoztatni… Az írói szabadság gondolatát senki különb tehetséggel nem szolgálta, mint ő, és senki nálánál meggyőzőbben nem adott írásaiban példát erre.
 
Fenyő Miksa
 
 
Ignotus nem csupán  mint kritikus élt az alanyiság jogával, hanem egyszersmind kiterjesztette azt az általa megítélt írókra is. Szerinte az írónak mindent szabad meg-  vagy meg nem írnia, föltéve ha tehetségesen él a néki megadatott szabadságjogokkal.
 
Hatvany Lajos
 
 
A Nyugat küzdelme sokáig szabadságharc volt… Ennek az irodalmi szabadságharcnak a lelke Ignotus volt, ennek a küzdelemnek a pontozatait ő szögezte ki a Nyugat kapujára. És ezekben a pontozatokban éppen az foglaltatik, hogy nincsenek pontozatok és nincsenek dogmák, csak tehetségek vannak, magyar tehetségek.
 
Fenyő Miksa

Ignotus