Tevékenysége a Nyugat munkatársaként

1906-os fellépésétől kezdve haláláig heves ellenállásba ütközött. Az Új versek (1906) heves vitát kiváltó kötete egyúttal a Nyugat útját is egyengette. A századelő haladó értelmisége teljes mellszélességgel felsorakozott mögé. A Holnap antológiában való részvétele 1908 őszén fokozta a konzervatív irodalmi fórumok támadását. Elementárisan új költészete a folyóirat progresszív szándékainak egyik legfontosabb szimbólumává vált.
1909-ben jelent meg a folyóirat Ady-száma, melynek tervezetére Osvát Ernő ráírta: „Tessék színt vallani”. Bár más lapokba is szívesen dolgozott (Világ, Népszava), de az első számtól kezdve mindvégig a Nyugatban jelentette meg műveinek döntő többségét. Több mint ötszáz verse, novellái, fontos esszéi és mintegy száz tárcája, kritikája itt látott napvilágot.
Azon kevesek közé tartozott, akik a világháborút azonnal elítélték, kezdeti feszültségei Babitscsal a háborúellenesség közös platformján oldódtak. A kormánypárti lapok egyre alpáribb hangú támadásaival szemben a Nyugat mindvégig kiállt mellette. 1911-től haláláig neve előbb Fenyő Miksáéval, majd Babitséval együtt szerkesztőként volt feltüntetve a címlapon, bár valójában a konkrét szerkesztői munkában nem vett részt, azt Osvát végezte.
A költő halála után gyászkeretes Ady-szám jelent meg, melyben mintegy harminc szerző állított emléket életművének.
 

 

Kortársak emlékezései

A magyar irodalomtörténetnek Ady Endrével új fejezete kezdődik. A szavak ismét csatasorba állnak, mint Kazinczy vagy Petőfi korában. Itt forradalom van.
 
Hatvany Lajos, 1908
 
 
Az olvasók tömege elsősorban Adyt látta a Nyugatban, Adyt, akinek megértéséhez akkor még nem tudott felemelkedni, aki ellen egy az irodalomban példátlan ellenpropaganda folyt, akit minden eszközzel gyűlöletessé igyekeztek tenni a politikai élet hatalmasságai.
 
Schöpflin Aladár, 1927
 
 
Ady Endre elsősorban is rendkívüli egyéniség volt: bírta azt a mindennél becsesebb tulajdonságot, amit csak némely szép és igéző asszony bír, hogy anélkül, hogy valamit tenne, azonnal magára fordít minden szemet s minden szívet: valami példátlan báj, optimizmus és lelkesség volt benne. Csordultig volt töltve csodálatos életérzéssel, amely kisugárzott belőle, parázslott, és mintha ózonba kerültek volna, saját képességeiket felfokozva érezték, s álmélkodva gyönyörködtek önmagukban, hogy mennyire okosak, helyesek, szellemesek, ilyen nagy perspektívájúak, ilyen mély életfilozófiájúak az Ady Endre jelenlétében: nem ismertek magukra, mindig úgy emlékeztek vissza, mikor már régen elfeledték a szavakat, amiket hallottak s mondtak, mint valami nagyszerű jó érzésre, amelynek még az emléke is édes mosolyt hoz... Ezt a csodát soha senki nem fogja elvitathatni Ady Endrétől: az élet igenlésének ezt a hallatlan varázsát...
Ady Endre mindenkinél fokozottabban élte azt a művészi elvet, hogy minden érzés és gondolatcsíra az életben csak arra való, hogy a művész művészi értékké verejtékezze...
 
Móricz Zsigmond
 
 
Soha a Nyugat szerkesztésébe nem avatkozott, hacsak nem oly módon, hogy a megjelent szám cikkeit utólag kommentálta, többnyire maliciózus megjegyzésekkel, s persze ilyenkor a cikk íróját sem kímélte. Maró ember volt, olykor csak ugratási szándékkal, olykor mert bántani akart. De dicsérni is tudott, s a dicséret az ő szájából jelentett valamit. Mert Ady kitűnő judíciumú ember volt, az írások lényegére tapintó – helyesen állapította meg róla Babits: „Ady kritikai érzéke és ösztöne sokszor bámulatos volt.”
 
Fenyő Miksa
 
 
Önmagáról, tehetségéről, küldetéséről meg volt győződve. Az a királyi gesztus, amely nyilvános föllépéséből néha kihangzik, nála egészen őszinte volt, tudta magáról, hogy nagy költő, hogy megilleti a hódolat, s ezt el is várta az emberektől.
 
Schöpflin Aladár

Ady Endre