1912

Főszerkesztő: Ignotus
Szerkesztők: Fenyő Miksa, Osvát Ernő; július elsejétől Ady End­re és Fenyő Miksa
Felelős szerkesztő: Osvát Ernő; júliustól Ignotus Július elsejétől főmun­katársak: Ambrus Zoltán, Babits Mihály, Halász Imre, Mó­ricz Zsigmond, Osvát Ernő, Schöpflin Aladár

A szerkesztőség az V. ker.  Mérleg u. 9. I. emeletén székel. Június 1-től a IX. ker. Lónyay u. 18. száma alatt.
 
1907-1908-tól a tízes évek végéig a szerkesztők és a szerzők gyakran ta­lálkoztak a körúti New York kávéház karzatán és Osvát Er­nő ott lévő törzsasztalánál. Rendszeresen látogatták a Duna-­parti Bristol kávéházat is. 
 
Szerkesztőségi órák délután 4-től 6-ig
Egyes szám ára 1 korona 20 fillér
 

SzerkesztőségekSajó u. 5.


Aréna u. 66.


Mérleg u. 9.


Rákóczi u. 9.


Lónyay u. 18


Vilmos császár út 51.


Ilka u. 31.


Vilmos császár 34.