1914

Főszerkesztő és felelős szerkesztő: Ignotus
Szerkesztők: Ady End­re, Fenyő Miksa Főmun­katársak: Ambrus Zoltán, Babits Mihály, Halász Imre, Mó­ricz Zsigmond, Osvát Ernő, Schöpflin Aladár

A szerkesztőség címe: IX. Lónyay u. 18.
 
1907-1908-tól a tízes évek végéig a szerkesztők és a szerzők gyakran ta­lálkoztak a körúti New York kávéház karzatán és Osvát Er­nő ott lévő törzsasztalánál. Rendszeresen látogatták a Duna­-parti Bristol kávéházat is.
 
Szerkesztőségi órák 1914 januárjától kedden délután 4-től ½ 6-ig 
 
Egyes szám ára 1914. január 14-től 1 korona 20 fillér

SzerkesztőségekSajó u. 5.


Aréna u. 66.


Mérleg u. 9.


Rákóczi u. 9.


Lónyay u. 18


Vilmos császár út 51.


Ilka u. 31.


Vilmos császár 34.