1915

Főszerkesztő és felelős szerkesztő: Ignotus
Szerkesztők: Ady End­re, Fenyő Miksa
Főmun­katársak: Ambrus Zoltán, Babits Mihály, Halász Imre, Mó­ricz Zsigmond, Osvát Ernő, Schöpflin Aladár

A szerkesztőség címe: IX. Lónyay u. 18.
 
1907-1908-tól a tízes évek végéig a szerkesztők és a szerzők gyakran ta­lálkoztak a körúti New York kávéház karzatán és Osvát Er­nő ott lévő törzsasztalánál. Rendszeresen látogatták a Duna-­parti Bristol kávéházat is.
 
Szerkesztőségi órák kedden délután 4-től ½ 6-ig
 
Egyes szám ára 1 korona 20 fillér, december 16-tól 1 korona 40 fillér

SzerkesztőségekSajó u. 5.


Aréna u. 66.


Mérleg u. 9.


Rákóczi u. 9.


Lónyay u. 18


Vilmos császár út 51.


Ilka u. 31.


Vilmos császár 34.