1916

Főszerkesztő és felelős szerkesztő: Ignotus
Szerkesztők: Ady End­re, Fenyő Miksa Főmun­katársak: Ambrus Zoltán, Babits Mihály, Halász Imre, Mó­ricz Zsigmond, Osvát Ernő, Schöpflin Aladár

A szerkesztőség címe IX. Lónyay u. 18. Október 16-tól a VI. ker. Vilmos császár út 51. III. eme­let.
 
Találkozóhely: A szerkesztők és szerzők 1916–1926-ig rend­szeresen találkoztak a szerkesztőséggel szemben lévő Vil­mos császár út 70. alatti Seemann kávéházban
 
Szerkesztőségi órák kedden délután 4-től ½ 6-ig
 
Egyes szám ára 1915. december 16-tól 1 korona 40 fillér

SzerkesztőségekSajó u. 5.


Aréna u. 66.


Mérleg u. 9.


Rákóczi u. 9.


Lónyay u. 18


Vilmos császár út 51.


Ilka u. 31.


Vilmos császár 34.