Kelettől Nyugatig

Mesélő térképek a Nyugat íróinak életéről

Három interaktív térkép tájékoztat arról, hogy hol születtek, éltek és dolgoztak a Nyugat írói. A rendhagyó, játékos topográfiában a városok, utcák, kávéházak nevére kattintva több száz képeslap, fotó, adat és történet között lehet böngészve vándorolni.

Országos helyszíntár
150 város és falu 250 adata arról, hogy hol születtek, hol végezték iskolájukat, hol dolgoztak és írtak, hol haltak meg a Nyugat írói. Az országos térkép megfelelő helyére kattintva megpillanthatjuk a települések korabeli fotóját, melyek érzékletesen felidézik azt a századfordulós, századeleji világot, melyben a Nyugat írói eszméltek és alkottak. A legördülő szövegekben elolvashatók a vonatkozó életrajzi adatok, melyek 1941-ig, a Nyugat megszűnéséig követik az életpályákat. A gazdag anyag azt a fontos eredményt mutatja, hogy a Budapesthez valóban erősen kötődő nyugatosokat az ország szinte minden más pontjához is erős szállal kötődtek.
 
Budapesti helyszíntár
120 budapesti lakcím, ahol a Nyugat írói éltek és dolgoztak. A századeleji Budapest-térkép megfelelő helyére kattintva megtekinthető mintegy 120 fényképfelvétel, mely a szerzőket dolgozószobájukban, teraszukon, házuk előtt örökítette meg, vagy az épületeken ma látható emléktáblájukat mutatja be. Láthatjuk kedvenc nyugatos szerzőinket fiatalon és idősebb korban, aszerint, hogy mikor, hol laktak. A legördülő szövegekben nemcsak érdekes életrajzi adatok, hanem a helyhez kötődő irodalmi visszaemlékezések is olvashatók.
A gyűjtés itt is 1941-ig, a Nyugat megszűnéséig terjed. A címek közé nem vettük fel a kórházakat, szanatóriumokat és szállodákat.
Budapesti kávéházak, szerkesztőségek
Több mint 30 kávéház, 10 szerkesztőségi épület és 30 jellemző budapesti helyszín. Páratlan gazdagságú gyűjteményünkben a korabeli Budapest-térkép megfelelő helyére kattintva megtekinthető 130 fénykép, képeslap és a kávéházakhoz kötődő kézirat fotója. A legördülő szövegmezőkben a képekhez mintegy 100 olyan nyugatos emlékezés kapcsolódik, melyek az adott kávéház irodalmi életére vonatkoznak. Ady, Osvát, Kosztolányi, Karinthy, Móricz, Babits, Tersánszky, Füst Milán történetei szólnak arról a termékeny életformáról, mely az írói és szerkesztői munkának, a társasági életnek adott inspiráló otthont. A sok emlékezést olvasva megértjük, hogy Márai miért állította: „Kávéház nélkül nincs irodalom.”
 
  Gyűjtötte és összeállította:
Kemény Aranka, Thuróczy Gergely, Vajda Ágnes
Szerkesztette:
Kelevéz Ágnes, Szilágyi Judit
Lektorálta:
Buda Attila (Budapesti és országos helyszínek)
Zeke Gyula (Budapesti kávéházak)
Programozás: Krámos Zsolt
Grafika: Bieder Anikó – Galsai Balázs cadmium
A megjelenést támogatta
Nemzeti Kulturális Alap

kapcsolódó anyagok
EX LIBRIS