Boka

"...a nagy Napóleonra gondolt."

"...úgy érezte most magát, mint egy nagy hadvezér a döntő csata előtt. A nagy Napóleonra gondolt…És elkalandozott a jövőbe. Hogy lesz? Mint lesz? Mi lesz belőle? Vajon katona lesz-e, igazi, s egyenruhás hadsereget fog-e vezényelni valamikor, valahol messze, igazi csatatéren – nem egy kis darab földért, mint amilyen kis darab föld ez a grund, hanem azért a nagydarab édes földért, amit hazának neveznek? Vagy orvos lesz, aki a betegségekkel vív mindennap nagy, komoly és bátor csatát?...
 
...előkerült Boka zsebéből a színházi gukker, mely már szerepelt egyszer, a Füvészkertben. A vállára akasztotta a szíját, s e percben alighogy némi csekély külsőségekben különbözött a nagy Napóleontól. Hadvezér volt, annyi szent."  
 
(Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk)
 
"Molnár Ferenc évek óta kacérkodik egy témával. A darab címe: „Például Napoleon?” – s a téma azt a kérdést veti fel, hogy mi lett volna Napoleonból és a világból, ha a császár Toulonban nem forradalmár tüzértisztként, hanem békés tüzoltótisztként érte volna el első sikerét, s Habsburg-királykisasszony helyett egy rövidárukereskedő lányát vette volna feleségül? "
 
(Zsolt Béla: Molnár Ferenc)

galéria