Irodalomjegyzék

A kiállítás forrásai

 

 
Ady Endre: Molnár Ferencz színpada (Nyugat 3. 1910. XII. 16.)
 
Ahogy a nagy könyvben meg van írva, néhány oldal a Gitt-egylet 
nagy könyvéből (Fábri Zoltán filmjéről, Film, Színház, Muzsika 1968. VI. 8./10-11.)
 
Alexa Károly: Grund és telek (Népszabadság 1977. okt. 21. 248/7.)
 
Balla Ignác: Molnár Ferenc bevallja, hogy a
"Játék a kastélyban" alapötletét Shakespeare Hamletjéből
merítette (Színházi Élet 1927. 30.)
 
Balogh Mihály:
   Neumann Feri olvasókönyve (Könyv és Nevelés 2002/3.) 
 
   „Tiszteletpéldány”. Baráth Ferenc és Molnár Ferenc találkozása a   
    Budapesti Református  Főgimnáziumban. Kunszentmiklós, 2008.
 
Bárka [színházi folyóirat], Molnár Ferenc különszám, 2002.
 
Barna Béla (rendőrségi fogalmazó, volt osztálytárs cikke): Egy könyv
30 éves jubileuma, felfedezték Molnár Ferenc első könyvét
(Színházi Élet  1923. 25.)
 
Békés Pál:
    Einstand betiltva (168 óra 2006. 36.)   
    A grund városa (mozipest) (Filmvilág 2008/2. 42-43. p.)
 
Benedek Marcell: A Pál utcai fiúk, kritika (Literatúra 1927. 12. 436.)
 
Borbély Sándor:
   Molnár Ferenc (Kik írtak a gyerekeknek. Junior, 1996.)
 
   Az örök kiskamasz, Molnár Ferenc (Könyv és Nevelés 2003. 1.)
 
Bory István: Molnár Feri, diák (Válasz 1928/ 836.)
 
A Budapest Fővárosi VIII. Kerületi Községi
Nyilvános Főreáliskola 19. tudósítványa az 1889-90.
tanév végén. 
Szerk. Felsmann József. Pesti Könyvnyomda, 1890.
 
A Budapesti Református Főgimnázium első félévszázada.
Szerk. Barthos Kálmán. Bp. 1909.
   
Buza Péter: Az édes grund és a Pál utca (Népszabadság
2003. május 21.)
 
Csathó Kálmán: Írótársak között. Szépirodalmi, 1965.
 
Csergő Hugó: Hogyan lett Molnár Feriből Molnár Ferenc
(Magyar Hírlap 1928. szeptember 30-december 25.)
 
Cseri Péter: Csupa kisbetűvel nemecsek ernő (Népszabadság 2010. október 1.)
 
Csordás Lajos:
   De ki az a Kende? (Népszabadság 2008. 01. 12.)  
 
   Kiállítás a százéves fiúkról (Népszabadság 2007. október 13.)
 
   Molnár Ferenc. Elektra, 2004.
 
Deák Tamás: Molnár Ferenc évfordulója után (Korunk 1968. 5.)
 
Dénes Szilárd: A pesti ucca nyelve az irodalomban
(Magyar Nyelvőr 1937. 3-5.)
 
Egyed Zoltán: Maga még gyerek fiam, magának még nőnie kell…
(Vészi József Molnár Ferencről, Színházi Élet 1928. 24.)
 
Emőd Teréz: Játék- és térvesztés. A Pál utcai fiúk aktualitása
(Könyv és Nevelés XII. évfolyam 2010/1.)
 
Érdekes irodalomtörténeti dokumentumot
fedezett fel a Színházi Élet, Molnár Ferenc
Plozaun c. vicclapját, melyet gimnazista korában írt
(Színházi Élet 1927. 17.)
 
Értesítő a budapesti Református Főgymnasiumról
az 1887/88., 1888/89., 1889/90-ik tanévben.
Szerk. Vámossy Mihály. Buschmann F., 1889-1991.
 
Farkas Ildikó: Molnár Ferenc és a Pál utcai fiúk ; Geszti Péter: Éljen a grund! (História 2008. február 26-27.p.)
 
Farkas Pál: A Pál utcai fiúk, kritika (Új Idők, 1907. II/306.)
 
Fedák Sári: „Te csak most aludjál, Liliom…” Fedák Sári emlékiratai.
Magyar Ház, 2009.
 
Feiks Jenő: Molnár Ferenc premier előtt (Színházi Élet 1924. nov. 16-22.)
 
Felméri Lajos: Az iskolázás jelene Angolországban, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 1881.
 
Feltámad a Gitt-egylet (az Andrássy úti színház előadásáról.
Színházi Élet 40. 1923. nov. 18-24.)
 
Gyimesné Szekeres Ágnes: Olvasónapló : A Pál utcai fiúk. Debrecen : TKK, 2004.
 
Györgyey, Clara: Ferenc Molnár. Boston : Twayne, 1980.   
           
Halmi Bódog: Molnár Ferenc az író és az ember, 1929.
 
Hatvany Lajos:
   Harcoló betűk. Gondolat, 1981.
 
   Molnár Ferenc halhatatlansága (Toll 1934. 76.)
 
Hegedűs András: A Pál utcától a New York-i Plaza Szállóig
(Legkedvesebb íróim. Móra, 1971.)
 
Hegedűs Géza:
  Molnár Ferenc 100 éves (Magyar hírek kincseskalendáriuma. 
  Magyarok Világszövetsége, 1978.)
 
   Pesti polgár a világszínházban (Múzsák 1977. 4/40-41.) 
 
Hollós Korvin Lajos:
   Alperes nem nyugszik. Magvető, 1980.
 
   A Pál utcai fiúk (Élet és Irodalom 1962. dec. 15. 50/2.)
 
Horváth Elemér: Írások Budapestről. Egyetemi Ny., 1940.
 
Hunyady Sándor:
   A családi albumhoz (Színházi Élet 1933. 40/26-27.)
 
   Molnár Ferencnél (Színházi Élet 1934. 15/28-29.)
 
Ignotus Pál: Vélemény helyett (Toll 1934. 76.)
 
Illés Endre:
   A fiatal Molnár Ferenc (Krétarajzok, Magvető, 1957.)  
 
   Irodalmunkkal Európában (Hét Krajcár, 2004.)
 
   Nemecsek és Liliom (Írók, színészek, dilettánsok. Magvető, 1968.)
 
   Játék, játék, játék (Krétarajzok, Magvető, 1970.)
 
Isépy István: A Pál utcai fiúk emlékei a mai Füvészkertben
   (A városban, antológia)
 
Kardosné Szőgyi Szilvia: Olvasmánynapló Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk című regényéhez. Tankönyvkiadó, 1995.
cop. 2001. (Olvasmánynapló)
 
Karinthy Frigyes:
    Gyermekkori naplók 1898-1900. Utószó Szalay Károly. Helikon,
    1987.
 
    Molnár Ferenc műlövő (Színházi Élet 1934. júni. 17-23. 26/34.)
 
    Molnár Ferenc tisztábban képviseli a francia szellemet, mint
    a párizsi írók… (Színházi Élet 1935. 33.)
 
    Molnár premi a Vígben (Színházi Élet, 1931/40.)
 
    Tanár úr, kérem. Illusztráció Kass János. Móra, 1964.
 
Kárpáti Aurél: A Pál utcai fiúk, kritika (Egyházi Közlöny, 1907. 52.)
 
Királyhegyi Pál: Négyszemközt önmagammal. Szépirodalmi, 1980.
 
Kiszeli Gábor László: Molnár Ferenc, az uszító (Élet és Irodalom
1978. dec. 30. 52/8.)
 
Komáromi Gabriella:
   „A hazáért hűlt meg” (A gyermekkönyvek titkos kertje.
    Pannonica, 1998.)
 
   Kezdetben volt a gitt (Élet és Irodalom 2006. 09. 18.)
 
   Nemecsek, Boka meg egy diáklap (A Pál utcai fiúk
   századik születésnapjára. Somogy, 2006. júl-okt. 272-278.)
 
   Pál utcai fiúk (Elfelejtett irodalom, Móra, 2005.)
 
Kósa Judit, N.: Az ál-Nemecsek pere ; Rejtély a Pál utcában
(Az én Budapestem.Városháza, 2004.)
 
Kosztolányi Dezső:
   Egy ég alatt (Szépirodalmi, 1977.)
 
   Molnár Ferenc (Toll, 1934.)
 
Krúdy Gyula: Molnár és közönsége (A szobrok megmozdulnak.
Gondolat, 1974.)
 
Látogatás Molnár Ferencnél (az író az Állami Fogházban,
Világ, 1913. aug.12.)
 
Lénárd Sándor: Séta egy pesti térképen (Kultúra, 1958. január)
 
Lestyán Sándor: „Dolgozni itt lehet legjobban, de aludni csak
Pesten tudok igazán” (Színházi Élet 1928. dec. 2-8. 49/6-7.)
 
Lyka Károly: Molnár Ferenc ólomkatonái. (Új idők 1916. I/577.)
 
Magyar író és világpolgár : Europa Institut konferenciája, 1996.
 
Magyar írók otthonukban (Vasárnapi újság 1917. 43/668.)
 
Magyar művészeti almanach és színészeti lexikon, 1909.
 
Mándy Stefánia: A gyermek a magyar regényirodalomban,
tanulmányok a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem
pedagógiai szemináriumaiból 8. 1941.
 
Molnár Erzsébet: Testvérek voltunk. Magvető, 1958.
 
Molnár Ferenc:
   A budapesti pletyka kiskönyve (Az aruvimi erdő titka. Osiris, 2001.)
 
   Édesanyám (Új Magazin, 1932. V/ 9.)
 
   Egy kávéház (Vidám könyv, magyar írók humoros írásai. Vál.
   Vargha Kálmán. Ill. Hegedűs István. Móra, 1957.  
 
   Emlékezés Sebők Zsigmondról : székfoglaló a Kisfaludy
   Társaságban (Nyugat 1923. január 16. 51-52. p.)
 
   A férfi szíve : novellák. Argumentum, 1994.
 
   A gubó (Gyerekek, rajzok. Lampel, 1905.)
 
   Gyerekek : rajzok. Budapest : Lampel, 1905. (Magyar könyvtár ; 433.)
    Tartalom: 1., A Gitt-egylet ; 2., Sándor ; 3., Péterke ; 4., Két krajcárért füge ; 5.,
    Az első lépés ; 6., György és a szerelem ; 7., A' Olga ; 8., Petrence Palkó ; 9.,
    A gubó (Magyar könyvtár)
 
   A gyermekvédő (Ismerősök. Franklin. 1917.)
 
   Az inkvizíció dramaturgiája (Hajónapló, 2002. augusztus)
 
   Írógép induló (Magyar Színpad 1902. november 3. 64./ 2.)
 
   Józsi és egyéb kis komédiák. Pallas, 1911.
 
   A kékszemű : gyermekregény / Molnár Ferenc ; ill. Reich Károly. 
   Budapest : Magvető, 1957.
 
   Két krajcárért füge (Gyerekek, rajzok. Lampel, 1905.)
  
   New York-i gondolatok (Szülőfalum, Pest 584-585. p.)
   (Emigrációról)
  
   Olvasókönyv a poetikához. Összeállította Neumann Ferencz. Bp.  
   1893.  
   
   A Pál-utcai fiúk, regény kisdiákoknak
   (időrendben)
 
      / ill. Tanulók Lapja 1905-1906.
 
      / ill. Franklin, 1907. cop. ill. nélkül 1907-1920.
            cop. 1916. (Magyar könyvtár)
            cop. 1928. (Molnár Ferenc művei)
 
      / ill. Vadász Miklós. Franklin, 1912. cop. 1916-1932.
 
      / ill. Gergely Tibor. Franklin, 1934. cop. 1941-1945.
 
     
      / ill. Reich Károly. Ifjúsági, 1953. cop. 1954-1960.
            cop. 1956-1958. (Ifjúsági könyvtár)
 
      / ill. Gergely Tibor. Újvidék : Testvériség, 1954.
            cop. Forum, 1965. Sárosi Károly utószavával
 
      / ill. Kass János. Karinthy Frigyes: Tanár úr, kérem. c.  
            regényével   együtt. Móra, 1961.
            cop. 1962. (Az én könyvtáram. Az ifjúsági irodalom remekei)
 
      / ill. Reich Károly. Móra, 1963. cop. 1965-1992.
 
      / ill. Molnár Ágnes ; utószó Vécsei Irén. Szépirodalmi, 1964.
            (Kincses könyvek)
 
      / ill. Bálint István ; utószó Jódal Rózsa. Újvidék :
            Tankönyvkiadó, 1979. (Házi olvasmányok)
 
      / ill. Bardócz Lajos. Kriterion, 1982. cop. 1983.
 
      / jegyz. Veres András ; olvasónapló munkafüzettel Munkácsy
             László ; ill. Tasnádi József, Babinszky Csilla (Matúra
             olvasónapló). Puskával ; Ikon, 1994.
      / ill. a Fábri-film alapján Molnár Péter ; Móra, 1994. cop. 1995-
             2005. (Móra klasszikusok)
 
      / ill. Horváth János Milán. Kaposvár : Reál, 1995. cop. 1996.
             (Robinson Könyvtár)
 
      / fedél HARDIN. Eger : Szép Szó Egri könyvek, 1996.
 
      / ill. Kovács Péter ; Horváth Ádám utószavával. Móra, 2006.
             (100 éve született a mű. A Móra Kiadó klasszikusai) cop.
             Komáromi Gabriella utószavával 2007.
 
      A regény szövege az Országos Széchényi Könyvtár honlapján
      olvasható:http://mek.oszk.hu/00900/00960/00960.htm    
 
      A Pál utcai fiúk rovásírással / átd. Bilisics László. OSZK, 
      2007.  mek.oszk.hu/05000/05053/
 
   A Pál utcai fiúk : diafilm / ill. Zórád Ernő ; szerk. Ják Sándor.
   Diafilmgyártó, 1959.
 
   A Pál utcai fiúk : hangoskönyv Németh Kristóf előadásában.
   Kossuth, 2008.
 
   A Pál utcai fiúk : képregény / ill. Barta Szabolcs, Nóthof Ferenc. 
   Black Shadows, 2000.
 
   A Pál-utcai fiúk : színmű / átd. Török Sándor. ill. Reich Károly.  
   Művelt Nép, 1955. (Népszerű drámák) 
  
   A Pál utcai fiúk : video / rend. Fábri Zoltán ; zene Petrovics Emil.
   Magyar Mozgóképkincs, 1993.  (A film rövidített változata)
 
   Pesti Napló. Összeáll., utószó Molnár Gál Péter. Századvég, 1993.
 
   Reismann tanár úr (Budapesti. Napló, 1898. ápr. 23.)
 
   Sebők Zsigmondról, a Kisfaludy Társaság székfoglalója
   (Pesti Napló 2., 1923. jan. 4.)
 
   Szülőfalum, Pest. Vál., utószó Vécsei Irén. Szépirodalmi, 1962.
 
   Útitárs a száműzetésben, jegyzetek egy önéletrajzhoz.
   Pallas Stúdió, 1999.
 
Molnár Ferenc, a Nobel-díj jelöltje nyilatkozik a Színházi Életnek
(Színházi Élet 1926. 45.)
 
Molnár Ferenc album (Színházi Élet 1917. december 23-30. VI/52.)
 
Monár Ferenc bibliográfia = Ferenc Molnár bibliography 1-2. 
Szerk. Elizabeth Molnár Rajec. Wien-Köln-Graz : Böhlaus, 1986.
 
„Molnár Ferenc huga (Molnár Erzsébet) és kortársai tanúskodnak a 
Nemecsek-perben” (Magyar Nemzet 1963. márc. 14. 61/5.)
 
Molnár Ferenc megmérgezte magát (Népszava 1911. máj. 13.)
 
Molnár Ferenc vicclap (Színházi Élet 1934. dec. 23-29. 24/152-155.)
 
Molnár Ferenc zeneszerző (Színházi Élet 1918. január 1-6. 16-17.)
 
Molnár Ferencz (cikk a Gazdátlan csónak szerzőjéről.
A Hét 1901/2. XII. évf. 34. sz.)
 
Molnár Ferencz könyvei (Vasárnapi Újság 1911. 51/1035.)
 
Molnár Jenő: Négyszemközt Molnár Ferenccel, a világhírű író
intim vallomásai (Egyenlőség 1929. április 20.)
 
Molnár-Karinthy-Heltai múzeum (Színházi Élet 1930.
október 26-november 1. 44/36-37.)
 
Molnár kontra Fedák (Színházi Élet 1925. szept. 6-12. 36/4-5.)
 
Nádas Sándor: A Pál utcai nagyapók (168 óra 2007. október 26. (XIX/43.)
 
Nagy Endre:
   Egy napom Molnár Ferenccel (Színházi Élet 1919.
   febr. 23-márc. 1.)
 
   Molnár, a jó fiú (Színházi Élet 1936. ápr. 5-11. 15/65-69.)
 
   Molnár Ferenc (Színházi Élet 1936. szept. 13-19. 38/41.)
 
Nagy György: Molnár Ferenc a világsiker útján. Tinta, 2001.
 
Nagy Lajos: Író, könyv, olvasó. Szépirodalmi, 1959.
 
Nagy Péter: A Pál utcai fiúk, elemzés (Népszabadság 1965.
dec. 12. 293/8., Olvasó ifjúság. Móra, 1972.)
 
Or not to be…: Molnár Ferenc levelei Darvas Lilihez. 
Szerk. Varga Katalin ; Gajdó Tamás tanulmányával. PIM,
Argumentum, 2004.
Sárközi Mátyás a levelezésről:
 
Pap Mariska: A Pál utcai fiúk, kritika (A Hét 1907. 6.)
 
Pásztor Árpád: Muzi. Dick Manó, 1930.
cop. ill. Réber László. Móra, 1958. ; ill. Békés Rozi. Móra, 2008.
 
Pergaud, Louis: Gombháború. Ford. Bognár Róbert. Móra, 1986.
Európa, 2010. (A franciák regénye a serdülőkori bandázásról)
 
Petőfitől a Pál utcai fiúkig : Petőfi Irodalmi Múzeum (Magyar múzeumok 2008/4. 14/4. 24.p.)
 
Porzsolt Lajos:
   A magyar labdajátékok könyve. Aigner, 1885.
 
   Tornakártyák ; A testgyakorlati oktatás rendszere ;  
   A tornázás kézikönyve. Aigner, 1887.
 
Rágyanszky Zsuzsanna: A Pál utcai fiúk : olvasmánynapló.
Totem, 2006. (Miért éppen ezt olvassam)  
 
Rákosi Jenő: Molnár Ferenc (Színházi Élet, 1917/52.)
 
Révész Béla: A Pál uccai fiúk közül az egyik, razzia a könyvpiacon
(Írók és könyvek sorozat. Pesti Napló 1931. január 24.)
 
Reviczky Katalin: Újra felfedezzük-e végre Molnár Ferencet?
(Magyar Nemzet 1982. aug. 25.)
 
Rónai Mihály András: Magyar toll. Glória, 2003.
 
Saly Noémi: Törzskávéházamból zenés kávéházba. Osiris, 2005.
 
Sárközi Mátyás:
   Liliom öt asszonya. Noran, 2008.
 
   Színház az egész világ. Osiris, 1995.
 
Schöpflin Aladár: A Pál utcai fiúk, kritika
(Vasárnapi Újság 1907. 15/304., 1911. 15/304.
Nyugat 1936. II/387-293.)
 
Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. III. kötet :
a modern sportélet előkészítése 1875-1896. Országos Testnevelési Tanács, 1929.
 
Sokszínű irodalom : tankönyv 5. osztály.
írták Posta István, Pető Györgyi ; ill. Márffy János.
Szeged : Mozaik, 2009.
 
Sós Endre: Védőbeszéd Molnár Ferenc ügyében az irodalomtörténet
ítélőszéke előtt (Toll  1934. 7/76.)
 
Stella Adorján:
    Molnár is sírt A Pál utcai fiúk filmbemutatójánál
    (Színházi Élet 1934. szept. 30-okt.6. 41/20-21.)
 
    A Pál utcai fiúk költője (Beszélő házak és tájak. Officina Nova,
    1989.)
 
Szenes Béla: A Kristóf téri Kolumbusz, ifjúsági regény. Ill. Feiks Jenő. Bíró, 1918.
 
Születtem, magyar írók önéletrajzai. Összeáll. Csiffáry Gabriella.
Palatinus, 1999.
 
Tabi László: Fiatalkorom története  (in: Életem és egyéb ügyeim / ill. Sajdik Ferenc. Szépirodalmi, 1982.)
 
Thompson, Dorothy: Válasz harminchárom kérdésre, Molnár-interjú
(Molnár Ferenc: A férfi szíve : novellák. Argumentum, 1994.)
 
Thurzó Gábor: A Pál utcai bűvész (Élet és Irodalom 1978. jan.14.)
 
A Toll, különszám Molnár Ferencről 1934. nov. 15.
 
Urbán V. László: A remények romantikája (Molnár Ferenc:
A férfi szíve, novellák. Argumentum, 1994.)
 
Vargha Balázs: „Állok Dunánk szélén, a pesti parton…”, irodalmi városképek. Szépirodalmi, 1973.
 
Vargha Kálmán: A Pál utcai fiúk, elemzés
(Látóhatár 1968. 187-189.,
Álom, szecesszió, valóság, tanulmányok. Magvető, 1973.)
 
A városban, környezetvédelmi és múzeumpedagógiai segédkönyv.
Szerk. Vásárhelyi Tamás. Körlánc könyvek 10. Infogroup, 1999.
 
Vécsei Irén: Molnár Ferenc. Gondolat, 1966.
 
Veres András: Kötéltánc a Niagara fölött.
Széljegyzetek Molnár Ferenc életrajzához és pályájához.
(Kritika. 1997. 5.)
 
Vezér Erzsébet: Beszélgetés Darvas Lilivel (Megőrzött öreg hangok,
válogatott interjúk. PIM, 2004.)
 
Voit Krisztina: Molnár Ferenc és a Franklin Társulat (Magyar Könyvszemle 1982. 3.)
 
Wohlné Nagy Ágota: A Nagy Könyvek virágai,
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. (Kertbarát XXIX. évf. 2006/3-4.)
 
Zolnay Vilmos-Gedényi Mihály: Budapest a fattyúnyelvben. Fekete Sas, 1996.