"Rágd a gittet!"

Gitt-egylet = jelentéktelen, de fontoskodó egyesület gúnyos 
megnevezése
Gitt-rágás  = fölösleges szócséplés és csatározás

Magyarországon 1873-ban szabályozták az egyesületek működését. Ezután csak irodalmi, kulturális és sportegyesületek, illetve egyletek jöhettek létre. A századfordulóig kb. 4000 kulturális és sportegylet, olvasó-, polgári- és társaskör alakult, pl. a Józsefvárosi Kör, a Ferencvárosi Polgári Kör – Tolnay Lajos, Weisz Manfréd, Gönczy Pál, Cziegler Győző vezetésével.  
Az iskolákban is hivatalos és nem hivatalos egyletek, körök, egyesületek alakultak, akárcsak a felnőtt társadalomban. „Az ifjúság kész volt sportegyesületesdit játszani.” Az elsők között voltak: a budapesti Református Főgimnázium és az V. kerületi Állami Főreáliskola.
A Szabadtéri Játszótársaságban a diákok minden héten szombaton kirándultak, játszottak tanári felügyelettel és irányítással. „Cél: a testedzés, ügyesítés, barátságos társas érintkezés és egyéb erkölcsi tulajdonok fejlesztése, nemzeti játékok művelése. Tisztviselőik: elnök, kapitány, hadnagy, poroszló, kincstárnok, íródeák, fegyverhordozó, kengyelfutó.” 1899-ben rövid időre átalakult Labdarúgó Játékegyesületté, a Népliget katonai gyakorlóterén játszottak.
 
A Református Főgimnáziumban minden évben önképzőköri tisztségviselőket is választottak a diákok közül, ezek: elnök, titkár, főjegyző, aljegyző, főkönyvtáros, alkönyvtárosok, főpénztáros, alpénztárosok, ellenőr. Molnár Ferenc 1894-ben, nyolcadik osztályban lett az Önképzőkör titkára.  
A Vörösingesek középiskolájában, a VIII. kerületi Főreáliskolában önképzőkör és dalkör működött.
 
*
 
"A tanár úr megolvasta a pénzt, s ennek láttára elkomorodott.
- A pénzt hol vettétek?
- Tagdíjakból. Mindenki minden héten fizetett egy hatost.
- És mire kellett a pénz?
- Csak hogy be legyen fizetve a tagdíj. A Weisz lemondott az elnöki fizetésről.
- Mennyi volt az?
- Öt krajcár egy hétre."
 
(Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk)
 
 
"Hacim van! – vágta ki büszkén Bibó és mellényszebéből kiszedett egy vakító ezüsthatost. Ha tudnátok, hogy milyen nagy pénz volt valaha ez a hatos…Kétszer lóvasúton lehetett rajta menni és még mindig visszakapott az ember két krajcárt… három óriáskiflit lehett rajta venni és még maradt egy krajcár. Leiternél kartonra nyomott török katonákat, Rieglernél francia és angol katonákat lehetett kapni érte….Ennyi mindent jelentett a haci. Nemzeti színre festett csigát, ötven golyót, egy vezérgolyót…
 
(Bibó István Neumann Feri osztálytársa volt a Lónyayban.)
 
Minek pénz egy kisfiúnak? – csodálkozott. – Hát nincs lakása, nincs kosztja, nincs Múzeumkertje? Minek pénz magának, fiatalember?… Nem kell inkább egy kissé rossz állapotban levő Verne?"
 
(Pásztor Árpád: A Muzi)
 
* 
 
"... a gittegylet kebelében mozgalom is indult meg aziránt, hogy Nemecsek nevét kitöröljék a fekete könyvből, csak egyelőre még nem tudtak megegyezni arra nézve, hogy előbb javítsák-e ki a kis kezdőbetűket nagy kezdőbetűkre, s csak azután töröljék-e ki, avagy hogy kitöröljék minden teketória nélkül...
 
Minthogy Kolnay, aki még mindig elnök volt, azt mondta, hogy teketória nélkül kell kitörölni, természetes, hogy Barabás pártot alakított, mely azt vitatta, hogy előbb vissza kell adni a nevének a becsületet."
 
(Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk)
 

galéria